Bereid je op tijd voor op duurzaamheidsverslaggeving

Toekomstbestendig ondernemen is belangrijker dan ooit. Niet alleen om bij te dragen aan een duurzame wereld, maar ook om als organisatie relevant te blijven. Met duurzaamheidsverslaggeving kunnen bedrijven rapporteren over de impact van hun bedrijfsactiviteiten. Zo’n duurzaamheidsrapport wordt voor steeds meer bedrijven verplicht.  

Duurzaamheidsverslaggeving: wat en waarom

De EU heeft de ambitie om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn en circulair te werken. Van bedrijven wordt verwacht dat zij daar de komende jaren aan bijdragen. Met duurzaamheidsverslaggeving kunnen zij aantonen hoe ze presteren op het gebied van duurzaamheid. Dat gebeurt aan de hand van de drie aspecten van ESG (Environmental, Social, Governance). Hoewel deze verslaggeving niet voor alle bedrijven verplicht is, is het wel voor ieder bedrijf interessant: het laat zien dat je bijdraagt aan een duurzame wereld, zorgt dat je transparant bent en draagt bij aan een goed imago. Dat maakt je organisatie aantrekkelijk voor zowel je doelgroep als investeerders.

Voor wie is een duurzaamheidsrapport verplicht?

Sinds 2018 verplicht de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) grote, beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars met meer dan 500 medewerkers om in hun jaarverslag te rapporteren over duurzaamheidsinformatie. Per 1 januari 2024 geldt voor deze bedrijven de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een uitbreiding van de NFRD. De komende jaren is het maken van een CSRD-duurzaamheidsrapport voor steeds meer bedrijven verplicht. Vanaf 2025 geldt de CSRD ook voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen, maar wel voldoen aan twee van de volgende criteria:

 1. Minimaal dan 250 fte personeelsleden
 2. Minimaal dan 40 miljoen euro omzet
 3. Meer dan 20 miljoen euro balanstotaal

Een CSRD-duurzaamheidsrapport is vanaf 2026 ook verplicht voor beursgenoteerde mkb-ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

Wat betekent de nieuwe duurzaamheidsverslaglegging voor jouw organisatie?

Of je organisatie nu onder de nieuwe richtlijn valt of niet, het is raadzaam om je tijdig te verdiepen in duurzaamheidsverslaglegging. Voor een duurzaamheidsrapport zijn grote hoeveelheden data en informatie nodig, die op een nieuwe en specifieke manier moeten worden verzameld, verwerkt en gepubliceerd. De eisen van een duurzaamheidsrapport zijn veelomvattend en specifiek. Daarnaast moeten bedrijven voor alle ESG-onderdelen beleid opstellen. De (aankomende) verplichting van duurzaamheidsverslaglegging heeft naar verwachting een grote impact op de bedrijfsvoering en verslaglegging. Wacht dus niet te lang met het voorbereiden hierop.

 

Tips om je voor te bereiden op duurzaamheidsverslaggeving

Wat zijn nu de stappen als je aan de slag wilt met duurzaamheidsverslaggeving?

 1. Bepaal waarom en voor wie je een duurzaamheidsrapport wilt opstellen. Wil je aan wettelijke vereisten voldoen, het vertrouwen van investeerders en stakeholders vergroten of je eigen duurzaamheidsinspanningen evalueren?
 2. Bepaal welke ESG-thema’s het relevantst zijn.
 3. Formuleer SMART-doelen om de voortgang op jouw thema’s te monitoren.
 4. Verzamel alle gegevens die nodig zijn om de voortgang te monitoren en om het duurzaamheidsverslag op te stellen.
 5. Betrek medewerkers, klanten, leveranciers, stakeholders en andere betrokken organisaties bij het opstellen van je duurzaamheidsverslag.
 6. Kies rapportagestandaarden of raamwerken om structuur in je verslag aan te brengen. Zoals de Global Reporting Initiative (GRI), het Sustainability Accounting Standards Board (SASB), of de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
 7. Gebruik de verzamelde gegevens om je prestaties te meten en te evalueren. Vergelijk de resultaten met eerdere jaren en gestelde doelen.
 8. Communiceer open en transparant.
 9. Laat je duurzaamheidsverslag verifiëren door een onafhankelijke derde partij.
 10. Evalueer hoe je het rapportageproces kunt verbeteren en je duurzaamheidsinspanningen kunt versterken.

Verdiep je in ESG en duurzaamheidsverslaggeving

Hoewel de wetgeving omtrent duurzaamheidsverslaggeving nog niet voor iedereen geldt, is het raadzaam dat alle ondernemingen de ontwikkelingen blijven volgen en zich voorbereiden op transparantie op duurzaamheidsgebied.

Met de training ESG en Duurzaamheidsverslaggeving leer je in vier dagen meer over onderwerpen zoals: wet- en regelgeving, CSRD, EU-taxonomie, dubbele materialiteit, sectorspecifieke toelichtingsvereisten en risicobeheersing in de praktijk. De training wordt verzorgd door ervaren docenten en trainers die zelf actief zijn in de praktijk en kan gevolgd worden op een locatie naar keuze. Na afloop van de training ESG en Duurzaamheidsverslaggeving ben je goed voorbereid op de nieuwe regels rondom duurzaamheidsverslaggeving.