Het bestrijden van pesten op de werkvloer: een gids voor organisaties

Pesten is niet alleen een probleem dat zich voordoet op schoolpleinen onder kinderen. Het is een reëel probleem dat ook volwassenen treft, met name op de werkvloer. Het is essentieel voor organisaties om te begrijpen hoe ze dit gedrag kunnen aanpakken en voorkomen. Hier zijn enkele nuttige tips.

Het begrijpen van pesten

Pesten op de werkvloer kan vele vormen aannemen. Het kan beginnen als een onschuldig grapje, maar kan al snel escaleren naar het regelmatig treiteren van een collega. Wanneer deze persoon zich niet kan verdedigen, kan dit leiden tot een giftige werksfeer die zowel de werkgever als de werknemers schaadt. Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar in een professionele omgeving.

Een giftige werksfeer is voor niemand gunstig. De gepeste werknemer kan minder plezier beleven aan zijn werk, minder goed presteren en zelfs ziek worden door de stress. Zodra een werknemer zich ziek heeft gemeld, moeten de rest van de collega’s zich flexibel opstellen. Ze nemen een deel van het werk van de ziekgemelde werknemer over, wat de algemene werkdruk verhoogt. De financiële gevolgen voor de werkgever, die de zieke werknemer moet doorbetalen, zijn ook aanzienlijk.

Onderzoek en statistieken over pesten

Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar pesten op de werkvloer. De resultaten, samengevat in een uitgebreid rapport, werpen een verontrustend licht op de omvang en de impact van het probleem.

Volgens het rapport zorgt pesten op de werkvloer naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dit resulteert in een aanzienlijke financiële last voor werkgevers, die naar schatting 900 miljoen euro per jaar bedraagt. Dit is een aanzienlijke kostenpost die de winstgevendheid van bedrijven kan beïnvloeden en de economische groei kan belemmeren. Bovendien kost een enkel geval van pesten een werkgever jaarlijks ongeveer 45.000 euro. Dit omvat niet alleen de kosten van verloren productiviteit en verhoogde afwezigheid, maar ook de kosten van werving en opleiding van vervangend personeel als de gepeste werknemer besluit te vertrekken.

Het rapport onthult ook dat 11% van de gepeste mensen niets durft te zeggen uit angst hun baan te verliezen. Dit suggereert een cultuur van angst en stilte rond het probleem, wat het moeilijker maakt om pesten op de werkvloer aan te pakken. Bepaalde sectoren lijken bijzonder vatbaar voor pestgedrag. Ambtenaren bij de landelijke overheid (32%) en mensen in de ICT-sector (34%) hebben bovengemiddeld vaak te maken met pestgedrag. Bovendien stelt een kwart van de gepeste ambtenaren dat hun werkgever niet optreedt tegen het pesten.

Deze bevindingen onderstrepen het belang van het aanpakken van pesten op de werkvloer. Het is niet alleen een kwestie van het welzijn van werknemers, maar ook van economische efficiëntie en sociale verantwoordelijkheid. Het is duidelijk dat er meer moet worden gedaan om dit probleem aan te pakken en een veilige, respectvolle werkomgeving te creëren voor alle werknemers.

Het creëren van een veilige werkcultuur

Elke organisatie streeft ernaar pestgedrag op de werkvloer uit te bannen. Dit begint vaak met het accepteren van diversiteit en het respecteren van verschillen. Moedig jouw werknemers aan om in te grijpen als ze merken dat er een onprofessionele situatie ontstaat. Als ze zich niet veilig genoeg voelen om hier openlijk over te praten, overweeg dan om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze persoon heeft door het volgen van trainingen de kennis om de organisatie te adviseren over hoe om te gaan met deze situaties. Werknemers zullen eerder met een vertrouwenspersoon praten dan met een leidinggevende. De vertrouwenspersoon kan een interne weknemer zijn, maar ook een onpartijdige buitenstaander.

Trainingen voor sociale veiligheid op de werkvloer

Een effectieve manier om een veilige werkomgeving te creëren en pesten te voorkomen, is door middel van trainingen voor sociale veiligheid op de werkvloer. Deze trainingen, zoals de training Sociale Veiligheid aangeboden door onze alliantiepartner 112BHV, kunnen werknemers de nodige vaardigheden en kennis bijbrengen om pestgedrag te herkennen en aan te pakken.

Er zijn specifieke trainingen beschikbaar voor verschillende rollen binnen de organisatie. Bijvoorbeeld, de training Sociale Veiligheid op het Werk is ontworpen om werknemers te helpen begrijpen hoe ze een positieve werkomgeving kunnen bevorderen. Voor leidinggevenden is er een speciale training Sociale Veiligheid op het Werk voor Leidinggevenden. Deze training helpt leidinggevenden te begrijpen hoe ze een cultuur van respect en veiligheid kunnen creëren en handhaven binnen hun teams.

Door te investeren in deze trainingen kunnen organisaties een belangrijke stap zetten in de richting van het creëren van een veilige en respectvolle werkomgeving voor alle werknemers.