Circulaire economie: de sleutel voor duurzaam bouwen

Binnen de bouwsector is er veel winst te behalen op het gebied van circulariteit. We kunnen snel, duurzaam, toekomstbestendig en energieneutraal bouwen als we binnen de randvoorwaarden van de circulaire economie ondernemen. Circulair bouwen is de toekomst. Het is belangrijk dat professionals in de bouwsector zich hierop voorbereiden.

Hoe je circulaire economie integreert in de bouw

In de traditionele bouw wordt veel afval geproduceerd en worden materialen vaak eenmalig gebruikt. Hierdoor is de bouwsector verantwoordelijk voor circa 38 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door de principes van de circulaire economie te integreren in de bouw, kan de sector stevig verduurzamen. Concreet houdt circulair bouwen in: bouwen zonder de uitputting van grondstoffen en zonder de uitstoot van CO2 en stikstof. Restproducten worden niet als afval gezien, maar als grondstoffen voor nieuwe producten. Alle materialen worden hergebruikt. Dat heeft niet alleen een positieve impact op het klimaat, maar bouwbedrijven worden ook minder afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen.

 

 

Duurzaam bouwen is toekomstbestendig bouwen

Duurzaam bouwen is geen trend, het is de toekomst. Investeerders kijken steeds vaker naar ESG: de impact op milieu (environmental), maatschappij (social) en bestuur (governance) en de balans tussen deze factoren. Een betere balans leidt tot betere resultaten voor het bedrijf en voor de samenleving. Daarnaast zijn bedrijven met de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive verplicht om de impact van hun bedrijfsactiviteiten op mens en milieu te rapporteren.

Voor verduurzaming is een nieuwe, duurzame bedrijfsstrategie nodig. Een grote transitie die zorgvuldig geleid moet worden. Het is daarom belangrijk dat managers, controllers en accountants zich verdiepen in duurzame en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Zodat hun organisatie ook in de toekomst succesvolle resultaten boekt.

Vergroot je kennis over circulariteit met de cursus circulair bouwen

De ontwikkelingen in de bouw gaan razendsnel. Voor we het weten is circulair bouwen het nieuwe normaal. De circulaire principes toepassen in de bouw vereist veel specifieke kennis en vaardigheden. Het is daarom belangrijk dat jij je als professional in de bouw hierin verdiept.

De hbo-module Circulair Bouwen is voor iedereen in de bouw die alles wil weten over circulair denken en handelen. Tijdens de module doe je de meest essentiële kennis en vaardigheden op die nodig zijn om te kunnen bijdragen aan de verduurzaming van toekomstige bouwprojecten en formuleer je jouw eigen circulaire bedrijfsstrategie. Een opleiding circulair bouwen is daarom een investering in een duurzamere toekomst én in jezelf.