Competenties van een succesvolle ESG data-analist

In het dynamische landschap van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is de rol van de ESG data-analist van onschatbare waarde. Deze specialist dient als een sleutelfiguur, bruggen slaand tussen data en duurzaamheidsdoelstellingen. Maar welke competenties zijn cruciaal voor succes in deze functie? In dit artikel verkennen we de onmisbare competenties die een ESG data-analist in staat stellen om bijdragen te leveren aan een duurzamere en verantwoordelijke zakelijke toekomst.

Kennis van ESG-normen

EU Taxonomy Regulation, CSRD en dubbele materialiteit zijn begrippen die vaak voorkomen in de rol van een ESG data-analist. De EU Taxonomy Regulation is door de Europese Unie ontwikkeld om duurzaamheid in de financiële sector te bevorderen. Daarnaast biedt de CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, het kader voor het rapporteren van duurzaamheidprestaties. Beide hebben als doel om meer transparantie te verkrijgen in duurzaamheidsinformatie van organisaties. Het idee van dubbele materialiteit is dat er niet alleen wordt gekeken naar hoe externe factoren invloed hebben op duurzaamheid, maar ook hoe de organisatie zelf invloed heeft op de externe omgeving. Met deze gedachten in het achterhoofd kunnen duurzaamheidsstrategieën worden ontwikkeld die zowel binnen- als buitenwaartse waarde toevoegen.

Geavanceerde data-analyse

Om als ESG data-analist aan de slag te gaan is het belangrijk om expertise te hebben in Excel, SQL, Python en natuurlijk Power BI. Excel biedt flexibiliteit in analyseren, organiseren en presenteren van data, SQL stelt een analist in staat om query’s (geavanceerde zoekopdrachten) uit te voeren in data, Python biedt geavanceerde analysemogelijkheden en Power BI levert duidelijke visualisaties en rapportages voor presentatie. Update jezelf met Big Data, BI en Data Science en maak werken in grote dataset gemakkelijk en leuk.

Effectieve communicatie

Een fundamentele vaardigheid voor de ESG data-analist is het vermogen om technische data om te zetten in duidelijke rapportages. Het is hierbij niet alleen van belang om de data te begrijpen, maar het moet ook duidelijk worden overgebracht naar collega’s. En doe dit niet met een lijst aan cijfers, maar maak gebruik van mooie visualisaties. Besluitvormers moeten immers met jouw data acties gaan ondernemen voor de volgende stap van de organisatie.

Innovatief denken

Een ESG data-analist denkt altijd probleemoplossend. Op deze manier kan de analist patronen identificeren in datasets om zo diepgaande inzichten te verkrijgen. Met deze inzichten kunnen aanbevelingen worden gedaan voor verbetering. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsstrategieën en zakelijke besluitvorming.

Ethiek en integriteit

Als ESG data-analist is het belangrijk om ethisch te handelen, duurzaamheid betreft namelijk vaak gevoelige kwesties. Het waarborgen van accuraatheid en transparantie van gerapporteerde data en het handelen in overeenstemming met regelgeving is van cruciaal belang. Dit draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen bij stakeholders.

Als ESG data-analist ben je de verbinding tussen duurzaamheidsdata en strategische besluitvorming. Bezit jij deze vijf competenties? Dan ben je klaar om een significante impact te maken in de wereld van duurzaamheid!

Wil jij ESG data-analist worden? Bekijk het volledige leertraject op Data Academy.