Energietransitie: dit is het moment voor bedrijven en overheden om te verduurzamen

In Nederland merken we nog relatief weinig van de gevolgen van klimaatverandering, maar in andere gebieden van de wereld komen mensen in de problemen door droogte, waterlast en extreem weer. Daarom moeten we zo snel mogelijk overstappen van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. Deze energietransitie heeft impact op onze samenleving. Bedrijven en de (lokale) overheid moeten zich daar op tijd op voorbereiden.

Impact van de energietransitie op Nederlandse overheid en bedrijven

Het Klimaatakkoord is de Nederlandse invulling van het Parijse Klimaatverdrag. Volgens dit akkoord moet in 2030 70 procent van alle elektriciteit van hernieuwbare bronnen komen. Dat heeft economische en praktische consequenties voor de (lokale) overheid, bedrijven en burgers. Enkele voorbeelden zijn:

  • Wet- en regelgeving: Nederlandse en internationale afspraken verplichten bedrijven om bij te dragen aan de energietransitie. Voorbeeld van een Europese afspraak is de CSRD.
  • Informatieplicht: Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar verbruiken, zijn verplicht energie te besparen en te rapporteren hoe zij dit doen.
  • Energielabel: een energielabel is steeds vaker verplicht voor bedrijven. Grote bedrijven moeten minimaal energielabel C hebben en sommige bedrijven moeten hun energielabel zichtbaar ophangen.
  • Subsidies: subsidies zoals investeringsaftrek of een tegemoetkoming moeten het voor bedrijven interessanter maken bij te dragen aan de energietransitie.

Wil je een duurzaam bedrijf? Dit zijn de uitdagingen van de energietransitie

Voor zowel bedrijven als de (lokale) overheid zijn er een aantal uitdagingen:

  • Financiering: de overgang naar duurzame energie vereist aanzienlijke investeringen. Burgers, kleine bedrijven en lokale overheden beschikken vaak niet over de benodigde (financiële) middelen.
  • Complexiteit: de energietransitie vraagt om samenwerking tussen veel verschillende organisaties, producenten en consumenten.
  • Energienet: het huidige energienet is overbelast en is bovendien ontworpen voor eenrichtingsverkeer van de centrale naar de gebruiker.
  • Energieopslag: voor hernieuwbare energie zijn we afhankelijk van de natuur. De hoeveelheid wind- en zonne-energie is moeilijk te voorspellen en fluctueert enorm. We hebben daarom betere vormen van energieopslag zoals batterijen nodig.

De rol van de Nederlandse overheid in de energietransitie

Voor de transitie naar een CO2-neutraal energiesysteem zijn technische, sociale en beleidsinnovaties nodig. Dat vraagt om een integrale aanpak waarbij de (lokale) overheid en bedrijven samenwerken. Werk je bij de overheid en wil je jouw organisatie kunnen adviseren over duurzame energie? Of weten welke rol jouw organisatie kan spelen? De opleiding Adviseur Energietransitie is speciaal voor professionals die zich bij de overheid bezighouden met beleids- en uitvoeringsvraagstukken op het gebied van de energietransitie. Tijdens deze opleiding bouw je kennis en vaardigheden op over de energietransitie, zodat je straks advies kunt geven over een duurzamer beleid en regelgeving over energie.

Ontwikkel je kennis en vaardigheden met een opleiding energietransitie

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke veranderingen van deze eeuw. Overheden, bedrijven maar ook burgers moeten zich daar op tijd op voorbereiden. Wil je weten welke rol de overheid in de energietransitie kan en moet spelen? En wat de economische en praktische consequenties voor overheid en burgers zijn? Volg dan de Masterclass Energietransitiebeleid. Op basis van de Regionale Energiestrategie (RES) werk je een energietransitieplan uit voor je organisatie. Deze opleiding is geschikt voor beleidsmakers, bestuurders en projectleiders die een belangrijke rol (gaan) vervullen bij het realiseren van de regionale energietransitie.