Compliancecheck: is jouw organisatie al compliant?

Compliance speelt een steeds gewichtigere rol in elke organisatie. Alleen het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving is bij lange na niet meer voldoende. en complianceprofessional zorgt ervoor dat een organisatie volledige compliant is, zodat de integriteit van het bedrijf en de personen die er werken gewaarborgd blijft. Maar hoe doe je dat?

Hoe het belang van compliance door de jaren heen steeds groter is geworden

Nog niet zo lang geleden bestond compliance uit afvinken. Voldoet de organisatie aan de gestelde wetten en regels? Check. Tegenwoordig is de taak van een complianceprofessional veelomvattender. Deze persoon moet ervoor waken dat de geldende regels en wetten ook worden nageleefd, nu én in de toekomst. Compliance is namelijk ook vooruitzien. Welke wetten en regels komen eraan en wat moet er binnen de organisatie gebeuren om ook aan die nieuwe regels te voldoen? Met deze werkzaamheden waarborgt de complianceofficer de integriteit van de organisatie.

Juridische kaders van een complianceprofessional

Een complianceprofessional krijgt te maken met interne regels, voorschriften en wettelijke procedures. Het is zijn of haar taak om deze regels door te vertalen naar de organisatie en ze te waarborgen. Veel juridische kaders gelden voor alle branches, zoals arbeidsrecht en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Complianceprofessionals zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een AVG-proof privacyverklaring, goede verwerkersovereenkomsten met derden en een gedegen beveiligingssysteem om de persoonsgegevens te beschermen.

Daarnaast gelden er branchespecifieke juridische kaders. In de financiële sector is compliance een belangrijk thema. Als complianceprofessional ben je in deze branche bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een gedegen cliëntenonderzoek als onderdeel van de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hiermee voorkom je dat je organisatie te maken krijgt met ongewenste handel, witwassen en terrorisme.

Bedrijven in de industriële sector hebben op hun beurt veel te maken met klimaat- en milieueisen, vertaald naar onder meer de Omgevingswet, Wet milieubeheer en Wet natuurbescherming. Een complianceofficer moet een brede kennis hebben van de wetten en regels die gelden in deze branche, aangezien regelgeving toeneemt, complexer wordt en onder een maatschappelijk vergrootglas ligt.

Mogelijke gevolgen van non-compliance

Wanneer organisaties niet voldoen aan de wet- en regelgeving, dan levert dat enorme risico’s op. Ten eerste bestaat de kans dat de organisatie hoge boetes krijgt opgelegd voor het niet naleven van de geldende regels. Daarnaast loopt het bedrijf risico op schadeclaims, voor als de nalatigheid schade aanricht aan stakeholders van de organisatie. Een derde grote risico is dat op imago- en integriteitsschade. Wanneer naar buiten komt dat je organisatie niet voldoet aan de wetgeving, dan tast dat de integriteit en betrouwbaarheid op een soms onherstelbare manier aan.

Compliance integreren in bedrijfscultuur

Om compliant te blijven moeten organisaties zich constant bewust zijn van de veranderende wet- en regelgeving in hun branche. Dit vereist vaak investeringen in tijd, personeel en middelen. Het betekent concreet dat er een proactieve benadering nodig is. Alle medewerkers moeten zich bewust zijn van de vereisten voor compliance en begrijpen hoe deze kunnen worden toegepast op hun werk. Het is belangrijk dat de leidinggevenden (zoals de compliancemanager) van een bedrijf het goede voorbeeld geven en de integriteitscultuur bevorderen.

Leer meer over de compliancefunctie met een compliancetraining

Wil je meer leren over de compliancefunctie en welke taken en verantwoordelijkheden er bij deze functie horen? Met de trainingsmodule CCO: Introductie Compliance krijg je inzicht in de verplichtingen die wet- en regelgeving van je vragen en leer je dit de vertalen naar je eigen organisatie. Deze module heeft een sterke focus op financieel recht en is onderdeel van een volledige leergang CCO: Certified Compliance Officer.