Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): impact op organisaties

Vanaf 2024 wordt de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. In de komende jaren gaat de CSRD-wetgeving voor steeds meer bedrijven gelden. Omdat de eisen veelomvattend en specifiek zijn, heeft dat grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk dat bedrijven zich op tijd voorbereiden om volgens de CSRD-richtlijnen te rapporteren.

Corporate Sustainability Reporting Directive: het belang van CSRD-richtlijnen

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is onderdeel van de Green Deal van de Europese Unie. Het doel van deze richtlijn is meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Dat maakt het voor investeerders aantrekkelijker om duurzame investeringen te doen. Bovendien kunnen bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, dat met CSRD-reporting aantonen.

De richtlijnen voor de CSRD zijn voortgekomen uit het actieplan Financing Sustainable Growth. Dit plan is een van de maatregelen om de EU te bewegen richting een moderne, concurrerende economie die zorgt voor stabiliteit, banen, groei en investeringen. De EU streeft ernaar in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden.

Verplichte onderdelen volgens de CSRD-wetgeving

De CSRD-wetgeving verplicht bedrijven te rapporteren over hun duurzaamheidsstrategie, de doelstellingen, het beleid, de maatregelen om deze doelen te behalen, en hoe de voortgang wordt bewaakt en gerapporteerd. Verplichte onderdelen in zo’n rapport zijn de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). In augustus dit jaar is deze set van twaalf richtlijnen definitief goedgekeurd door de Europese Commissie. De eerste twee ESRS-richtlijnen zijn algemeen van aard, de overige tien hebben betrekking op de ESG-aspecten (Environmental, Social, Governance).

De Europese Commissie hanteert het principe van dubbele materialiteit: bedrijven moeten transparant zijn over zowel hun invloed op de samenleving en het milieu, als over hoe deze zaken invloed hebben op hun bedrijf en welke gevaren hiermee gepaard gaan.

Vrijwillige openbaarmakingen in CSRD-rapport

Om de rapportagelast te verminderen en de eerste toepassing van de standaarden te vereenvoudigen, heeft de Europese Commissie afgelopen juni een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een van deze wijzigingen is dat sommige openbaarmakingen niet verplicht zijn.

De vrijwillige openbaarmakingen in de CSRD zijn:

  • ESRS E4: het transitieplan voor biodiversiteit en ecosystemen;
  • ESRS S1: informatie over niet-werknemers;
  • een toelichting waarom bepaalde duurzaamheidsonderwerpen als niet-materieel zijn geclassificeerd.

Wanneer moet welk bedrijf aan CSRD voldoen?

De CSRD is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsrapportage: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) die alleen verplicht was voor grote, beursgenoteerde bedrijven. Wanneer moeten welke bedrijven aan de CSRD gaan voldoen?:

  • Rapportage over boekjaar 2024: voor ondernemingen die al onder de NFRD vallen (beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 fte).
  • Rapportage over boekjaar 2025: voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen (bedrijven die voldoen aan minstens twee van de onderstaande drie criteria).
  • Rapportage over boekjaar 2026: voor beursgenoteerde mkb-ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

Grote ondernemingen voldoen twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de volgende drie kenmerken:

  1. Minimaal 250 fte personeelsleden
  2. Minimaal 40 miljoen euro omzet
  3. Meer dan 20 miljoen euro balanstotaal

Hoewel middelgrote en kleine ondernemingen voorlopig zijn vrijgesteld van de CSRD, is het raadzaam dat zij de ontwikkelingen blijven volgen en zich voorbereiden op transparantie op duurzaamheidsgebied.

Verdiep je nog meer in Corporate Sustainability Reporting Directive

Bedrijven zullen op zeer korte termijn veel nieuwe en specifieke informatie moeten verzamelen, verwerken en publiceren. Om te voldoen aan de nieuwe CSRD-verplichting moeten nieuwe systemen, processen en een governancestructuur worden ingericht. De urgentie om te starten met de voorbereidingen neemt toe. Desondanks blijkt dat veel ondernemingen niet voorbereid zijn om volgens de CSRD te rapporteren.

Het is tijd om je als financial te verdiepen in wet- en regelgeving met betrekking tot de ESG’s en CSRD. Dit doe je in de training ESG en Duurzaamheidsverslaggeving. In vier dagen leer je meer over onderwerpen zoals: wet- en regelgeving, CSRD, EU-taxonomie, dubbele materialiteit, sectorspecifieke toelichtingsvereisten en risicobeheersing in de praktijk. Een andere opleiding op dit gebied is de post-bachelor Business Control en ESG, waarin je leert om controle te houden over alle bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan CSRD. Om voorbereid te zijn op de wetswijziging is het raadzaam op tijd te starten met een CSRD-opleiding.