De sociale veiligheid op de werkvloer waarborgen: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Sociale veiligheid bevordert het welzijn en de productiviteit van medewerkers en het succes van een bedrijf op de lange termijn. Organisaties doen er daarom goed aan actief te investeren in sociale veiligheid. Daarin liggen verantwoordelijkheden voor werkgevers, werknemers, het management en vertrouwenspersonen.

Het belang van sociale veiligheid op de werkvloer

Sociale veiligheid is een cruciaal onderdeel van de interne arbeidsverhoudingen en cultuur. In een sociaal veilige werkomgeving voelen werknemers zich veilig en vrij om te zijn wie ze zijn. Ze gaan respectvol met elkaar om en er is geen sprake van discriminatie, intimidatie, pesten of andere vormen van ongewenst gedrag. Er mogen fouten worden gemaakt en er worden open gesprekken gevoerd.

Uit medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) blijkt dat sociale veiligheid een positieve invloed heeft op zowel de werknemers als de organisatie in zijn geheel: het zorgt ervoor dat werknemers zich comfortabel en gewaardeerd voelen, waardoor ze beter presteren. Ook bevordert sociale veiligheid een cultuur van samenwerking en teamwork.

Psychologische veiligheid

Het creëren van sociale veiligheid op de werkvloer is allereerst een taak van de werkgever en het management. Zij kunnen een gedragscode opstellen, voorlichting bieden en een vertrouwenspersoon aanstellen. Als medewerkers zich desondanks niet durven uit te spreken, is er geen psychologische veiligheid. Sociale veiligheid gaat over je beschermd voelen door bepaalde maatregelen en afspraken zoals gedragsregels. Psychologische veiligheid omvat de subtiele interactie tussen mensen: je durft je mening te geven, je leidinggevende tegen te spreken en je collega uit te dagen het beter te doen. Psychologische veiligheid leidt tot leren, innoveren en presteren. In Google’s onderzoek naar de kenmerken van ‘high performance teams’ bleek psychologische veiligheid met stip op één te staan.

Training sociale veiligheid voor medewerkers

Iedereen heeft een rol in het creëren van een sociale en psychologisch veilige werkplek. Wil je als medewerker de sociale veiligheid bevorderen? Dit kun je doen:

 • Behandel je collega’s met respect.
 • Neem de tijd om naar je collega’s te luisteren en hun standpunten te begrijpen.
 • Geef en ontvang feedback op een constructieve en niet-oordelende manier.
 • Spreek collega’s aan die pesten, intimideren of discrimineren.

Wil je je eigen gedrag onder de loep nemen en ben je benieuwd welke rol en invloed je als medewerker hebt op sociale veiligheid? Doe dan de training Sociale Veiligheid op het Werk. Tijdens de training word je je bewust van jouw eigen (grensoverschrijdende) gedrag en krijg je inzicht in je eigen reactie op spanningen op de werkvloer. Daarnaast leer je hoe jij jouw eigen grenzen kunt aangeven.

Training sociale veiligheid voor leidinggevenden

Om als leidinggevende de sociale veiligheid in jouw team te waarborgen, is het belangrijk je ervan bewust te zijn dat je een rolmodel bent. Dit zijn enkele tips:

 • Communiceer open, eerlijk en duidelijk.
 • Luister naar de feedback van je team, neem die serieus en reageer adequaat.
 • Bied trainingen en bewustwordingsprogramma’s aan voor alle werknemers.
 • Neem actief deel aan socialeveiligheidsinitiatieven en -gesprekken in de organisatie.

Wil je als leidinggevende weten hoe je een sociaal veilige werkomgeving realiseert en welk leiderschap daaraan kan bijdragen? Tijdens de training Sociale Veiligheid op het Werk voor Leidinggevenden leer je hoe je integer gedrag stimuleert.

Training sociale veiligheid voor vertrouwenspersonen

In de afgelopen jaren zijn er wetsvoorstellen aangenomen om de rechtspositie van vertrouwenspersonen in organisaties te versterken. Hoe kun je als vertrouwenspersoon actief bijdragen aan sociale veiligheid?

 • Creëer vertrouwen, zodat werknemers zich comfortabel voelen om hun zorgen te delen.
 • Wees op de hoogte van het socialeveiligheidsbeleid en weet welke stappen je moet nemen bij ongewenst gedrag.
 • Behandel elke klacht objectief.
 • Neem de tijd om aandachtig te luisteren naar iemands zorgen en ervaringen.

Hoe pak je als vertrouwenspersoon sociale veiligheid aan vanuit de kern? Dat leer je tijdens de training Sociale Veiligheid op het Werk voor Vertrouwenspersonen. Voor iedere functie is er een passende training sociale veiligheid. Bekijk direct welke bij jou past.