Diversiteit op de werkvloer: essentieel voor toekomstbestendig ondernemen

Inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer worden steeds belangrijker. Diverse organisaties zijn niet alleen van belang voor de maatschappij, maar diversiteit draagt ook bij aan de prestaties van de organisatie. Het is daarom belangrijk dat werkgevers, managers en leidinggevenden zich verdiepen in hoe je inclusiviteit en diversiteit stimuleert.

Diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer

Diversiteit op de werkvloer verwijst naar de verschillende kenmerken en achtergronden van de werknemers in een organisatie. Sommige verschillen zijn zichtbaar, zoals leeftijd of huidskleur. De meeste verschillen zijn echter niet of niet direct te zien, zoals geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, culturele achtergrond en genderidentiteit.

Inclusiviteit gaat over hoe er met alle verschillen wordt omgegaan. Bij inclusie werkt iedereen met elkaar samen, ongeacht hoe groot de verschillen zijn. Iedereen doet mee, praat mee en beslist mee. Het tegenovergestelde van inclusie is exclusie. Dan worden mensen op basis van bepaalde verschillen buitengesloten.

De vier soorten diversiteit die doorgaans als uitgangspunt worden gebruikt voor beleid op het gebied van diversiteit en inclusie zijn opleidingsachtergrond, geslacht, leeftijd en dienstverband.

Voordelen van een diverse organisatie

Diversiteit draagt bij aan onder andere kansengelijkheid, integratie en verbinding in de samenleving. Daarnaast bevordert het het welzijn, de productiviteit en de prestaties van de medewerkers. Uit onderzoek van McKinsey & Company blijkt dat grote bedrijven met managementteams met meer vrouwen en meer etnische en culturele diversiteit financieel beter presteren. Bedrijven met 30 procent vrouwen in het senior management doen het tot 48 procent beter dan bedrijven met minder vrouwen aan de top. En de meest cultureel en etnisch diverse bedrijven deden het tot 36 procent beter dan minder diverse organisaties.

Ander onderzoek, van Harvard Business Review, laat zien dat zonder divers managementteam, de kans dat ideeën van vrouwen serieus worden genomen 20 procent kleiner is dan in teams van heteroseksuele, witte mannen. Voor mensen van kleur en mensen uit de lhbtiq-gemeenschap is die kans respectievelijk 24 procent en 21 procent kleiner.

Verder blijkt dat wanneer ten minste één teamlid vergelijkbare eigenschappen of een vergelijkbare etnische achtergrond heeft als de klant, de kans dat het team de klantbehoeften begrijpt, 152 procent groter is dan in een ander team.

Diversiteit op de werkvloer: de voordelen op een rij

 • Werknemers zijn flexibeler en productiever.
 • De organisatie kent de klant beter.
 • Er is minder personeelstekort.
 • Een breed sociaal netwerk maakt nieuw personeel vinden en aantrekken makkelijker.
 • Het imago is positiever.

Wetten voor gelijke behandeling

Het is belangrijk dat organisaties zich verdiepen in wetgeving rondom diversiteit en inclusie op de werkvloer. Hiervoor gelden verschillende wetten. Enkele voorbeelden zijn:

 • Behandel en beloon alle medewerkers gelijkwaardig, ook tijdens het sollicitatiegesprek.
 • Door de Participatiewet hebben mensen met een ziekte of arbeidsbeperking meer kans op een baan. Werkgevers kunnen onderzoeken welke mogelijkheden er binnen hun organisatie voor hen zijn. Hiervoor kunnen ze financiële ondersteuning krijgen van de overheid.
 • Als je meer dan 25 werknemers in dienst hebt, ben je volgens de banenafspraak verplicht om mensen aan te nemen met een arbeidsbeperking.
 • Volgens het ‘vrouwenquotum’ moet ten minste een derde van de raad van commissarissen van een beursgenoteerd bedrijf, uit vrouwen bestaan.

In 6 stappen naar een succesvolle diverse werkomgeving

Wil je werken aan diversiteit en inclusiviteit? Zo zet je de eerste stappen:

 1. Scan je organisatie:
  1. Hoe zien je sociale contacten eruit?
  2. Hoe divers is je personeelsbestand?
  3. Hoe inclusief is je werkvloer?
 2. Stel duidelijke doelen voor diversiteit op alle niveaus.
 3. Creëer een cultuur die diversiteit ondersteunt.
 4. Bied training en opleiding aan voor alle werknemers.
 5. Zorg voor een open communicatieklimaat.
 6. Zorg voor inclusie in werving en promotieprocessen:
  1. Werf personeel via het netwerk van je eigen (diverse) medewerkers.
  2. Train managers en leidinggevenden die personeel werven en selecteren.
  3. Schakel een werving-en-selectiebureau in dat hierin gespecialiseerd is.

Diversiteitstraining: leer meer over diversiteit en inclusie op de werkvloer

Ben je als leidinggevende op zoek naar mogelijkheden om je organisatie diverser en inclusiever te maken? In de masterclass Diversiteit en Inclusieve Organisatie leer je alles over effectief leidinggeven aan medewerkers met verschillen. Tijdens de training word je je bewuster van de rol van stereotypering en (onbewuste) vooroordelen en leer je hoe je deze ombuigt naar creatieve en inclusieve samenwerking. De training vergroot ook je sensitiviteit op het thema cultuur en diversiteit. Na afloop weet je hoe je ervoor kunt zorgen dat iedereen zich thuis voelt in jouw organisatie.