Duurzaam welzijn op de werkplek: preventie als investering

De week van 13 november staat in het teken van werkstress, een jaarlijks initiatief dat de aandacht vestigt op de uitdagingen voor managers: het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving. Volgens de Arbo Unie is werkstress een groeiend probleem waar managers in de toekomst steeds vaker mee te maken zullen krijgen. Werkstress heeft niet alleen gevolgen voor individuele werknemers, maar ook voor de algehele effectiviteit van een afdeling en de gezondheid van het personeel.

Duurzaam welzijn en organisatorische effectiviteit

Werkstress komt vaak voor in werkomgevingen waar capaciteit een uitdaging is en medewerkers gedwongen worden taken over te nemen zonder adequate vervanging. Dit resulteert in hoge werkdruk, gevoelens van onzekerheid en een algehele afname van effectiviteit en betrokkenheid. Werkstress kan zelfs leiden tot fysieke en mentale klachten, zoals hoofdpijn, slaapproblemen, angst en depressie.

Het aannemen van nieuw personeel is niet altijd de oplossing, en wanneer dit gebeurt, ontvangen nieuwe medewerkers vaak onvoldoende ondersteuning. Vooral jonge werknemers ervaren een stijging in psychisch verzuim, deels te wijten aan het gebrek aan persoonlijke begeleiding. In de leeftijdscategorie tot 25 jaar stijgt het psychisch verzuim sneller dan in andere leeftijdsgroepen. Vaak wordt dit veroorzaakt door een gebrek aan inwerkprogramma’s, vooral in sectoren met personeelstekorten zoals de zorgsector.

Duurzaam management voor werkstressvermindering

Als manager draag je de verantwoordelijkheid voor het welzijn van je medewerkers. Juist in een tijd waar capaciteit een uitdaging vormt, is het cruciaal om naast het werven aandacht te besteden aan het behouden van personeel. Werkstress kan immers snel leiden tot een hoog verloop op de huidige arbeidsmarkt.

Tips voor werkstressvermindering

Werkstressvermindering kan, naast het aannemen van nieuw personeel, op diverse manieren gerealiseerd worden. Hier zijn enkele suggesties:

  1. Realistische planning en prioritering: Werk samen met medewerkers aan haalbare doelen binnen beschikbare tijd en middelen. Houd rekening met capaciteiten, interesses en ontwikkelingsbehoeften.
  2. Effectieve communicatie en feedback: Onderhoud regelmatig contact, luister naar zorgen en geef zowel complimenten als constructieve feedback. Wees open over de situatie van de afdeling en organisatie.
  3. Positieve werksfeer stimuleren: Creëer een cultuur van waardering, respect en samenwerking. Organiseer informele activiteiten om de teamband te versterken.
  4. Faciliteer ontspanning en herstel: Moedig pauzes aan, promoot een gezonde levensstijl en bied flexibele werktijden of thuiswerkmogelijkheden.
  5. Investeer in persoonlijke groei: Geef medewerkers de kans om nieuwe vaardigheden te leren en stimuleer hun ambitie en zelfvertrouwen.
  6. Gebruik moderne technologie: Automatiseer repetitieve taken om de werkdruk te verminderen en de productiviteit te verhogen.

Een bedrijf dat werkstress serieus neemt en actief maatregelen neemt, toont betrokkenheid bij het welzijn van werknemers, wat van vitaal belang is voor een positieve sociale impact en het handhaven van een duurzaam ESG-beleid.

Ontdek meer over duurzaam welzijn

Wil je praktische handvatten om werkstress effectief te verminderen binnen jouw organisatie? Tijdens de training Teamontwikkeling en Verandering leer je effectief leidinggeven aan verschillende generaties, het creëren van draagvlak voor verandering en het managen van stress binnen je team.