Energietransitie: de noodzaak van een bredere blik

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is een ingrijpende verandering die elke burger in Nederland raakt. De relevantie van deze transitie wordt onderstreept door de naderende verplichting voor grote organisaties om vanaf 2024 te rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Uitdagingen van de energietransitie

De energietransitie is al in volle gang en stelt ons voor grote uitdagingen. Hoe betrekken we bewoners, gebruikers en ondernemers effectief bij de energietransitie? Hoe beïnvloeden we individueel gedrag, wat nodig is om bijvoorbeeld op grote schaal energie te besparen? Hoe creëren we draagvlak, of op zijn minst acceptatie, voor grootschalige windparken? Deze vragen zijn cruciaal voor het succes van de energietransitie en vereisen een diepgaande discussie en strategie.

Maatschappelijke impact en lokale verantwoordelijkheid

De energietransitie is in de eerste plaats een maatschappelijke opgave. Het raakt vooral de mensen die niet kunnen verduurzamen; die geen geld hebben voor zonnepanelen of een elektrische auto, die geen gebruik kunnen maken van een salderingsregeling en die geen toegang hebben tot de juiste informatie of advies. Het is daarom van cruciaal belang dat we deze groepen niet over het hoofd zien en strategieën ontwikkelen om hen te ondersteunen in deze transitie.

 

Verbreding van kennis voor effectieve verandering

Gezien de complexiteit van de energietransitie is het noodzakelijk om de ambtelijke expertise te verbreden. Naast de technisch onderlegde collega – die gelukkig alles weet van warmtenetten – is het minstens zo effectief om bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, participatiespecialist of filosoof in te schakelen. Deze professionals kunnen waardevolle inzichten bieden in hoe we gedrag kunnen beïnvloeden, draagvlak kunnen creëren en effectief kunnen communiceren over de energietransitie.

Verdieping binnen ESG of duurzaamheid

Voor diegenen die een verdiepingsslag willen maken binnen ESG of duurzaamheid, biedt Bestuursacademie Nederland, als alliantiepartner van ESGkennis.nl, een breed aanbod, waaronder de training Participerende Overheid en de training Energietransitie.