Ethisch handelen op de werkvloer

Heb jij weleens voor een ethisch dilemma op het werk gestaan? Het overkomt veel professionals. Het is niet altijd direct duidelijk wat de juiste actie is. Om op een goede manier met deze dilemma’s om te gaan is het van belang dat je de situatie herkent, een passende keuze maakt of hulp vraagt aan bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. In dit artikel lees je wat ethiek op de werkvloer inhoudt, hoe je een ethisch dilemma kunt herkennen en geven we tips voor integer handelen op de werkvloer.

Wat is ethisch handelen?

Bij ethisch handelen hou je vast aan normen en waarden ondanks dat deze onder druk kunnen staan. Het gaat hierbij om het verschil tussen wenselijk en onwenselijk gedrag ofwel wat is goed en fout. Bij ethiek op de werkvloer gaat het om ethisch handelen in groepsverband. Het gaat over welk gedrag, normen en waarden wenselijk zijn voor het bedrijf en tussen collega’s en klanten. Je handelt vanuit het goede en het beste voor een organisatie.

Wat is integriteit?

Ben jij eerlijk en handel je vanuit oprechtheid? Dan ben jij integer. Daarnaast betekent integriteit dat je vasthoudt aan je normen en waarden ook wanneer er druk opgelegd wordt. Er zijn verschillende soorten integriteit te benoemen. Persoonlijke integriteit geldt op individueel vlak en betekent dat je trouw blijft aan je eigen idealen en waarden. Bij beroepsmatige integriteit gaat het om het (beroepsmatig) handelen, reflecteren en verantwoording nemen. Ook hier zitten idealen, waarden en belangen achter.

Hoe herken je een ethisch probleem?

Misschien ga jij gemakkelijk confrontaties aan of ben je juist conflict vermijdend? Bij een ethisch probleem botsen meningen waardoor er een conflict ontstaat. Veelal zijn er verschillende meningen die gebaseerd zijn op andere waardes of principes. Om ethische dilemma’s op de werkvloer te herkennen moeten ze uitgesproken worden. Bij ethische dilemma’s op de werkvloer kan je denken aan:

  • je krijgt een beloning aangeboden van een klant;
  • je bent een vertrouwelijk document kwijtgeraakt;
  • je neemt papier mee naar huis om mee te printen;
  • je ziet dat een collega gepest wordt.

6 tips voor ethisch en integer handelen op de werkvloer

Hoe kan ik bijdragen aan ethisch en integer handelen op de werkvloer? Ethisch handelen betekent concreet dat je eerlijk, beleefd en betrouwbaar bent. Je neemt verantwoording voor jouw handelen. De zes onderstaande tips zorgen dat jouw moreel kompas de goede kant uitslaat.

  1. Er is een open bedrijfscultuur.
  2. Je houdt je aan je afspraken.
  3. Je geeft het toe als er iets mis is gegaan.
  4. Je probeert zaken op een goede manier op te lossen. 
  5. Je gaat niet in tegen je eigen normen en waarden.
  6. Er is een vertrouwenspersoon aanwezig.

Ethisch handelen wordt steeds belangrijker binnen organisaties. En dat is niet heel vreemd. Het zorgt namelijk voor vertrouwen, draagt bij aan een goed imago en kan zorgen voor groei van een organisatie. Wil jij meer weten over hoe je omgaat met tegengestelde belangen? Volg dan de Training Governance en Integriteit. Of leer meer over het geven van financieel advies op een verantwoorde manier via de Opleiding Waarden, Ethiek en Integriteit.