FAIR data: sneller en gecontroleerder data vinden, verwerken en delen

Door de digitalisering van de maatschappij krijgen bedrijven steeds vaker te maken met grote hoeveelheden data. Met innovatieve oplossingen kan deze schat aan informatie geanalyseerd en ingezet worden om strategische bedrijfsbeslissingen te maken. Bedrijven lopen echter steeds vaker vast in de verwerking van de enorme hoeveelheden informatie. FAIR data biedt uitkomst.

Big data wordt steeds belangrijker

Steeds meer organisaties willen datagedreven werken. Het effectief inzetten van big data verschaft veel inzicht in bijvoorbeeld het koopgedrag van klanten, de vraag naar producten of diensten en de efficiëntie van een organisatie. Deze complete en realtime informatie vormt een belangrijke basis voor strategische bedrijfsbeslissingen, zoals klantsegmentatie, prijsstrategie, voorraadbeheer en productontwikkeling.

Big data inzetten vereist bepaalde technische randvoorwaarden, zoals voldoende opslagcapaciteit, geschikte zoektools en software. In de praktijk blijkt dat organisaties vaak nagenoeg alle data opslaan, verschillende databases hebben en dat de software niet integreert. Dan raakt het overzicht kwijt, is het lastig te achterhalen welke gegevens waar zijn opgeslagen, is niet duidelijk wat de laatste versie is en of de juiste personen de juiste toegangsrechten hebben.

De voordelen van FAIR data

FAIR data wordt op één locatie opgeslagen: bij de bron. Vanaf daar zijn deze gegevens toegankelijk voor geautoriseerde personen en machines. Bijvoorbeeld om te gebruiken bij een wetenschappelijk onderzoek of voor artificial intelligence (AI). Het grote voordeel van FAIR data is dat, door metadata en identifiers op een gestructureerde manier te gebruiken, data gemakkelijker te vinden is. Daarnaast is er sprake van privacy by design: data is makkelijk te traceren naar de bron. Een ander voordeel is, dat gebruikers hierdoor altijd over de laatste versie beschikken. En tot slot heeft de eigenaar altijd controle over de data. Die bepaalt wie en wanneer toegang heeft tot welke gegevens.

De vier principes van FAIR data

FAIR data voldoet aan vier principes:

  • Findable (vindbaar): Data moeten duurzaam opgeslagen worden in een archief. Vervolgens moeten de data worden beschreven met ‘metadata’ (beschrijvende informatie) in bijvoorbeeld een online metadatacatalogus.
  • Accessible (toegankelijk): Anderen moeten toegang kunnen krijgen tot de data. Aan die toegang kunnen specifieke voorwaarden of beperkingen worden gekoppeld, bijvoorbeeld wanneer het gaat om confidentiële data. Ook hier spelen metadata een belangrijke rol.
  • Interoperable (uitwisselbaar): Datasets moeten compatibel zijn om met andere data gecombineerd en uitgewisseld te worden. Dat kan onder andere door open formats en software te gebruiken, en data op een standaardmanier te omschrijven.
  • Reusable (herbruikbaar): Onderzoeksdata moeten direct klaar zijn voor gebruik door andere onderzoekers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goed codeboek en een beschrijving van de methoden.

Ga aan de slag met big data

Wil je weten hoe big data wordt verzameld, hoe je weet welke data je kunt gebruiken en hoe je big data kunt inzetten om betere (strategische) bedrijfsbeslissingen te nemen? Met het HBO Programma Big Data en Datawarehousing krijg je inzicht in het opslaan en analyseren van big data. Je kijkt naar de waarde van big data en hoe dit verbeterd en verrijkt kan worden. In dit praktijkgerichte programma van 9 maanden word je klaargestoomd om binnen jouw organisatie effectief aan de slag te gaan met big data. Zo ontwikkel je je tot professional op het snijvlak van business en IT.

Is jouw organisatie klaar voor FAIR data?

Met FAIR data maak je voorgoed een einde aan overstromende data lakes, zoeken naar de laatste versie, tijdrovende opschoning van datasets en compliance issues door gebrek aan data governance.

Wil je je verdiepen in FAIR data? Tijdens de training FAIR Awareness leer je hoe je een grote hoeveelheid aan data beschikbaar kunt maken zodat iedereen hier op de juiste manier gebruik van kan maken. Na afloop:

  • weet je wat FAIR data en linked data inhouden;
  • ben je bekend met alle principes van FAIR data en linked data;
  • weet je hoe je FAIR data-principes kunt toepassen binnen je organisatie.

De training is geschikt voor iedereen die basiskennis wil opdoen op het gebied van FAIR data en linked data. Bijvoorbeeld om door te groeien naar de functie van datasteward. Bovendien zet je met een training FAIR Awareness als organisatie de volgende stap richting een datagedreven business.