ESG Finance Day: duurzame rapportage in de praktijk

Als trotse alliantiepartner van ESGkennis.nl blikt Markus Verbeek Praehep terug op een succesvolle ESG Finance Day. Het evenement stond in het teken van bewustwording rond ESG en de bijbehorende duurzaamheidsrapportage. De relevantie van het evenement werd onderstreept door de naderende verplichting voor grote organisaties om vanaf 2024 te rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit markeert een belangrijke verschuiving van de voormalige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) naar de CSRD, een verandering die vanaf 2025 ook zal gelden voor grote organisaties buiten de NFRD. Beursgenoteerde bedrijven hebben tot 2026 om aan deze verplichting te voldoen.

Belangrijk voor alle ondernemingen

De nieuwe rapportageverplichtingen dwingen organisaties om hun keten en leveranciers kritisch onder de loep te nemen. Zelfs organisaties die niet direct onder de CSRD vallen, zullen merken dat grote organisaties hun hele keten willen verantwoorden. Dit betekent dat ook leveranciers worden gevraagd om informatie te verstrekken. Dit maakt het voorbereiden op deze nieuwe richtlijnen ook voor kleinere ondernemingen van belang.

Praktisch stappenplan

Tijdens een break-out sessie van accountantskantoor Flynth bood Jirina van Daal RA, expert op het gebied van CSRD bij Flynth en docent bij Markus Verbeek Praehep, organisaties een praktisch stappenplan. Dit plan kan dienen als startpunt voor de interne discussie over duurzaamheid binnen organisaties. Het eerste en meest belangrijke punt in dit stappenplan is het bepalen van de gewenste doelen en het formuleren van ambities. Deze dienen als leidraad gedurende het hele traject van het opstellen van het duurzaamheidsverslag.

Ethisch handelen

De ESG Finance Day bood een podium aan diverse sprekers uit verschillende branches. Zij deelden hun visies op duurzaam ondernemen en benadrukten het belang van verantwoordelijkheden binnen de waardeketen en ethisch handelen. Een levendige discussie volgde, waaruit bleek dat iedereen een andere invulling heeft van bijvoorbeeld de ‘s’ van social in ESG.

Afsluiting van de dag

De dag werd afgesloten met keynote sprekers in de namiddag, waaronder Barbara Baarsma en Olga Smirnova, die inzicht gaven in groene groei en duurzaamheidsrapportage bij HEINEKEN. Een panelgesprek tussen Ellyne Bierman-Hagen (Reflower) en Jordy van Bennekom (MOYU) besprak het stimuleren van de circulaire economie.

Verdieping binnen ESG of duurzaamheid

Voor diegenen die een verdiepingsslag willen maken binnen ESG of duurzaamheid, bieden de partners binnen ESGkennis.nl een breed aanbod. Markus Verbeek Praehep biedt bijvoorbeeld de volgende opleidingen aan: