Hoe artificial intelligence kan bijdragen aan duurzaamheid

Duurzaamheid en technologie worden steeds belangrijker. Deze twee ontwikkelingen lijken misschien haaks op elkaar te staan, maar niets is minder waar. Artificial intelligence kan bedrijven helpen om vraagstukken rond duurzaamheid concreet aan te pakken. Zij moeten dan wel weten hoe ze AI efficiënt en veilig kunnen inzetten. 

Wat is artificial intelligence precies?

Artificial intelligence – ook wel aangeduid als artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie – is een brede verzamelnaam voor technologieën waarbij computers menselijke intelligentie benaderen. AI kan logisch denken en problemen oplossen. Systemen met artificial intelligence hebben vaak zelflerende capaciteiten: ze leren van eerder uitgevoerde taken en gemaakte fouten, waardoor ze hun taken steeds beter en sneller kunnen uitvoeren. De ontwikkeling van artificial intelligence gaat razendsnel. Veel taken die voorheen menselijke intelligentie vereisten, worden nu uitgevoerd door AI. Enkele succesvolle datagestuurdebedrijven die gebruikmaken van artificial intelligence zijn  Airbnb, Netflix en Greenwheels.

AI en duurzaamheid gaan hand in hand

Artificial intelligence kan een enorme meerwaarde betekenen voor bedrijven die hun activiteiten willen verduurzamen. Bedrijven hebben namelijk vaak grote hoeveelheden data. AI-systemen kunnen deze data snel en efficiënt analyseren en nieuwe inzichten verschaffen. Bijvoorbeeld over nieuwe producten, diensten en businessmodellen die een bijdrage leveren aan duurzaamheid. AI kan bedrijven dus helpen om ecologisch verantwoord, sociaal rechtvaardig en tegelijkertijd economisch succesvol te handelen. Nu we aan het begin staan van wat hoogstwaarschijnlijk een revolutionaire ontwikkeling wordt, is het belangrijk om te onderzoeken hoe we de potentie van AI maximaal kunnen benutten.

Hoe draagt artificial intelligence bij aan duurzaamheid?

Artificial intelligence biedt grote kansen voor een duurzamere wereld. Denk aan slimme energienetwerken die op basis van data reageren op de wisselende vraag naar energie, waardoor wind- of zonne-energie efficiënter verspreid worden. Of aan onderzoek naar de invloed van vervuiling en klimaatverandering op het gedrag van dieren in gebieden waar mensen nauwelijks kunnen komen. Andere manieren waarop artificial intelligence bijdraagt aan duurzaamheid:

  • AI helpt filevorming te beperken en beheren.
  • AI helpt de landbouw met waterbesparing door betere irrigatiesystemen.
  • In ziekenhuizen worden robots ingezet om medicijnen binnen het ziekenhuis te vervoeren naar de juiste afdelingen
  • AI kan de vraag naar voedsel voorspellen en zo voedselverspilling verminderen.
  • AI kan voorspellingen doen over klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.
  • AI kan in een vroeg stadium ontdekken of gewassen gezond zijn.

Hoe gaat AI in de toekomst bijdragen aan de duurzaamheid van bedrijven?

Hoe sneller en slimmer AI-systemen worden, hoe meer ze kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. Een blik in de toekomst:

  • AI voorspelt de onderhoudsbehoefte van apparatuur, voorkomt zo storingen en verlengt de levensduur van apparatuur.
  • AI optimaliseert supply-chainprocessen zoals voorraadbeheer en logistiek. Dat leidt tot minder verspilling en minder onnodige transporten en opslag.
  • AI wordt gebruikt om milieugegevens te verzamelen en te analyseren, zoals luchtkwaliteit, bodemgesteldheid en waterverontreiniging.
  • AI optimaliseert het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Door realtime gegevens te analyseren kan AI beslissen wanneer energie moet worden opgewekt, opgeslagen of gebruikt.

Cursus artificial intelligence: leer hoe AI jou helpt met het behalen van je duurzaamheidsdoelstellingen

AI-toepassingen hebben het potentieel om economische groei, sociale inclusiviteit en ecologische duurzaamheid te bevorderen. Het is echter cruciaal dat AI op een verantwoorde manier wordt ingezet, aangezien AI-systemen veel energie verbruiken en het verzamelen van data privacyrisico’s met zich meebrengt.

Tijdens de training Artificial Intelligence (AI) Essentials leer je waarom AI belangrijk is, wat de voordelen zijn en wat machine learning en deep learning inhoudt. Ook maak je kennis met AI-tools en de ethische kant en risico’s van het gebruiken van AI. Deze training is ideaal voor diegenen die zich willen oriënteren in de wereld van robots, algoritmes en intelligente toepassingen die onze manier van leven transformeren. Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.