Environmental

Energietransitie

Technische klimaatbanen voor een duurzame toekomst

In een wereld waarin klimaatverandering steeds belangrijker wordt, groeit de vraag naar oplossingen voor een beter milieu. Om deze doelen te bereiken, is er dringend behoefte aan nieuwe technische vakmensen. In 2022 introduceerde het UWV daarom de ‘klimaatbaan’, voor beroepen die bijdragen aan de energietransitie.

Lees meer
Lees meer over Technische klimaatbanen voor een duurzame toekomst
Energietransitie

Energietransitie: de noodzaak van een bredere blik

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is een ingrijpende verandering die elke burger in Nederland raakt. De relevantie van deze transitie wordt onderstreept door de naderende verplichting voor grote organisaties om vanaf 2024 te rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Lees meer
Lees meer over Energietransitie: de noodzaak van een bredere blik
Klimaatadaptatie & innovatie

Groene daken en duurzaam daklandschap: de daken van de toekomst

Het veranderende klimaat, de afname van biodiversiteit en de verstening in de steden: de huidige ontwikkelingen vragen om innovatieve, duurzame manieren van bouwen. Groene daken en andere vormen van duurzaam daklandschap zijn veelbelovende manieren om bij te dragen aan duurzaamheid en stadsvernieuwing.

Lees meer
Lees meer over Groene daken en duurzaam daklandschap: de daken van de toekomst
Energietransitie

Sustainable business integreren in je bedrijfsstrategie

Aandacht voor duurzame bedrijfsvoering is al heel belangrijk en de verwachting is dat het in de (nabije) toekomst alleen maar een essentiëlere en centrale rol gaat spelen. Om ook in de toekomst winstgevend te blijven, is het zaak om mee te gaan in de ontwikkelingen op het gebied van sustainability. Door voorop te lopen bij de implementatie van duurzaamheid in je bedrijfsstrategie, zet je mogelijke risico’s om in grote kansen voor je organisatie. Maar hoe integreer je een duidelijk sustainable businessplan in je bedrijfsstrategie?

Lees meer
Lees meer over Sustainable business integreren in je bedrijfsstrategie
Energietransitie

Is de natrium-zwavelbatterij de toekomst van energieopslag?

Wereldwijd verschuift de focus van gecentraliseerde grootschalige stroomproductie naar lokale duurzame opwekking, energieopslag en verbruik van energie. In deze energietransitie zijn nieuwe technieken voor batterijopslag cruciaal. Zwavel-natriumbatterijen kunnen de transitie versnellen en brengen ons dichter bij een duurzame toekomst.  

Lees meer
Lees meer over Is de natrium-zwavelbatterij de toekomst van energieopslag?
Klimaatadaptatie & innovatie

Hoe artificial intelligence kan bijdragen aan duurzaamheid

Duurzaamheid en technologie worden steeds belangrijker. Deze twee ontwikkelingen lijken misschien haaks op elkaar te staan, maar niets is minder waar. Artificial intelligence kan bedrijven helpen om vraagstukken rond duurzaamheid concreet aan te pakken. Zij moeten dan wel weten hoe ze AI efficiënt en veilig kunnen inzetten. 

Lees meer
Lees meer over Hoe artificial intelligence kan bijdragen aan duurzaamheid
Circulaire economie

Circulaire economie: de sleutel voor duurzaam bouwen

Binnen de bouwsector is er veel winst te behalen op het gebied van circulariteit. We kunnen snel, duurzaam, toekomstbestendig en energieneutraal bouwen als we binnen de randvoorwaarden van de circulaire economie ondernemen. Circulair bouwen is de toekomst. Het is belangrijk dat professionals in de bouwsector zich hierop voorbereiden.

Lees meer
Lees meer over Circulaire economie: de sleutel voor duurzaam bouwen
Energietransitie

Energietransitie: dit is het moment voor bedrijven en overheden om te verduurzamen

In Nederland merken we nog relatief weinig van de gevolgen van klimaatverandering, maar in andere gebieden van de wereld komen mensen in de problemen door droogte, waterlast en extreem weer. Daarom moeten we zo snel mogelijk overstappen van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. Deze energietransitie heeft impact op onze samenleving. Bedrijven en de (lokale) overheid moeten zich daar op tijd op voorbereiden.

Lees meer
Lees meer over Energietransitie: dit is het moment voor bedrijven en overheden om te verduurzamen