Over ESG

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur) en vormt de hoeksteen van duurzaamheid binnen organisaties. ESG richt zich op factoren als energie-efficiëntie, sociale verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur en integreert deze in de kern van zakelijke beslissingen. Werk maken van ESG zorgt niet alleen voor een betere beoordeling van risico’s, maar ook voor een positieve bijdrage aan de maatschappij en een breder en dieper inzicht in de (financiële) prestaties op lange termijn. Onder de EU-richtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wordt het per 2024 een plicht voor bepaalde bedrijven om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op milieu en mens.

Wie zijn wij?

Wij zijn ESGkennis.nl, een vooraanstaand kenniscentrum en opleidingsplatform gewijd aan ESG. Samen met de gerenommeerde opleiders binnen Salta Group streven wij ernaar om de overgang naar een duurzamere toekomst te ondersteunen en het beleid dat dit mogelijk maakt, te versterken.

Wie is Salta Group?

Salta Group is een samenwerkingsverband van toonaangevende opleiders die, vanuit de gezamenlijke missie om leven lang ontwikkelen voor iedereen mogelijk te maken, opleidingen en trainingen verzorgen voor meer dan 1 miljoen werkenden per jaar. Door de intensieve samenwerking met overheden en andere arbeidsmarktspelers weten zij als geen ander welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor de ontwikkeling van capabele (project-)leiders op het gebied van ESG.

Wat bieden wij?

Wij bieden mensen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot alle benodigde kennis en vaardigheden om zich te ontwikkelen tot competente leiders, met een specifieke focus op ESG.

Voor wie is dit platform relevant?

Ons platform is relevant voor (project-)leiders, managers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor, of betrokken zijn bij, het ontwikkelen en implementeren van duurzaamheidsbeleid en rapportage binnen hun organisaties. Wij staan klaar om hen te ondersteunen bij het verwerven van de juiste vaardigheden en kennis die nodig zijn om te excelleren op het gebied van ESG.

Waarom doen we dit?

Duurzaamheidskwesties zijn niet langer slechts een bijzaak; ze domineren nu de top 5 van meest waarschijnlijke en impactvolle risico’s voor organisaties. Het vermogen om deze risico’s effectief te beheren, is cruciaal geworden om de toekomstbestendigheid van organisaties te waarborgen. Daarbij zijn duurzaamheidskwesties niet alleen bedreigingen, maar ook kansen. Ze kunnen leiden tot verbeteringen in efficiëntie, versterking van de positionering op de markt en het aantrekken van kapitaal.

Onze missie is om organisaties te helpen bij hun transitie naar een duurzame toekomst en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid dat deze overgang mogelijk maakt.

ESGkennis.nl werkt samen met de volgende opleiders: