Wij* begrijpen dat je je persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van jou nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.

 

Opslag van jouw gegevens  

Wij slaan de persoonsgegevens die we van jou of van je werkgever ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

1. Communicatie tussen jou en ons
2. De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel

 

Analyses uitvoeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren:

1. De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel

Deze gegevens bewaren wij onder onze wettelijke verplichtingen onder de onderwijswetgeving voor kwaliteitsonderzoeksdoeleinden en bijvoorbeeld de Archiefwet.

Je, met jouw toestemming, contacteren voor; het sturen van de nieuwsbrief, kwaliteitsonderzoek, en/of commerciële berichtgeving:
1. Het profiel opgebouwd door het gebruik van cookies

Deze gegevens bewaren we met jouw toestemming tot je deze weer intrekt.

 

Welke privacyrechten heb je? 

 Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, of indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.
Je hebt de volgende rechten:
Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.
Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kun je ons vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat we je gegevens beperkt gebruiken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan per email contact met ons op via securityenprivacy@saltagroup.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgend moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen.

 

Klacht indienen 

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Functionaris gegevensbescherming  

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving. Voor contact met de functionaris voor de gegevensbescherming kun je mailen naar securityenprivacy@saltagroup.com.

 

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring  

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe wij je gegevens beschermen en gebruikten en welke cookies wij gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 maart 2022.

 

*Met ‘wij’ bedoelen wij: BVO Opleidingen B.V., Bestuursacademie Nederland Opleidingen B.V., Bestuursacademie Nederland Trainingen B.V., Boertien Vergouwen Overduin B.V., ISBW Opleidingen B.V., Hogeschool ISBW B.V., ISBW Trainingen, B.V., ISES Computrain Opleidingen B.V., ISES Computrain Trainingen B.V., MVP Trainingen B.V., Markus Verbeek Praehep B.V., NCOI Online Academy B.V., NCOI Opleidingen B.V., NCOI Techniek Opleidingen B.V., NCOI Techniek Trainingen B.V., NCOI Trainingen B.V., NEDFAC B.V., NIBE-SVV Opleidingen B.V., NIBE-SVV Trainingen B.V., ROVC Technische Opleidingen B.V., ROVC Certificeringen B.V.