Social

Klant & data

Competenties van een succesvolle ESG data-analist

In het dynamische landschap van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is de rol van de ESG data-analist van onschatbare waarde. Deze specialist dient als een sleutelfiguur, bruggen slaand tussen data en duurzaamheidsdoelstellingen. Maar welke competenties zijn cruciaal voor succes in deze functie?

Lees meer
Lees meer over Competenties van een succesvolle ESG data-analist
Gezondheid & veiligheid

Het bestrijden van pesten op de werkvloer: een gids voor organisaties

Pesten is niet alleen een probleem dat zich voordoet op schoolpleinen onder kinderen. Het is een reëel probleem dat ook volwassenen treft, met name op de werkvloer. Het is essentieel voor organisaties om te begrijpen hoe ze dit gedrag kunnen aanpakken en voorkomen. Hier zijn enkele nuttige tips.

Lees meer
Lees meer over Het bestrijden van pesten op de werkvloer: een gids voor organisaties
Gezondheid & veiligheid

Duurzaam welzijn op de werkplek: preventie als investering

De week van 13 november staat in het teken van werkstress, een jaarlijks initiatief dat de aandacht vestigt op de uitdagingen voor managers: het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving. Volgens de Arbo Unie is werkstress een groeiend probleem waar managers in de toekomst steeds vaker mee te maken zullen krijgen.

Lees meer
Lees meer over Duurzaam welzijn op de werkplek: preventie als investering
Klant & data

Met zero trust til je je cybersecurity naar het hoogste niveau

Cybercriminelen wordt steeds inventiever en medewerkers werken steeds vaker thuis. Dat brengt nieuwe uitdagingen rondom cybersecurity met zich mee: hoe beveilig je een bedrijfsnetwerk als steeds meer mensen op slecht beveiligde netwerken en apparaten werken? Het antwoord is: met zero trust.

Lees meer
Lees meer over Met zero trust til je je cybersecurity naar het hoogste niveau
Klant & data

FAIR data: sneller en gecontroleerder data vinden, verwerken en delen

Door de digitalisering van de maatschappij krijgen bedrijven steeds vaker te maken met grote hoeveelheden data. Met innovatieve oplossingen kan deze schat aan informatie geanalyseerd en ingezet worden om strategische bedrijfsbeslissingen te maken. Bedrijven lopen echter steeds vaker vast in de verwerking van de enorme hoeveelheden informatie. FAIR data biedt uitkomst.

Lees meer
Lees meer over FAIR data: sneller en gecontroleerder data vinden, verwerken en delen
Mensenrechten & gemeenschap

De sociale veiligheid op de werkvloer waarborgen: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Sociale veiligheid bevordert het welzijn en de productiviteit van medewerkers en het succes van een bedrijf op de lange termijn. Organisaties doen er daarom goed aan actief te investeren in sociale veiligheid. Daarin liggen verantwoordelijkheden voor werkgevers, werknemers, het management en vertrouwenspersonen.

Lees meer
Lees meer over De sociale veiligheid op de werkvloer waarborgen: een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Mensenrechten & gemeenschap

Diversiteit op de werkvloer: essentieel voor toekomstbestendig ondernemen

Inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer worden steeds belangrijker. Diverse organisaties zijn niet alleen van belang voor de maatschappij, maar diversiteit draagt ook bij aan de prestaties van de organisatie. Het is daarom belangrijk dat werkgevers, managers en leidinggevenden zich verdiepen in hoe je inclusiviteit en diversiteit stimuleert.

Lees meer
Lees meer over Diversiteit op de werkvloer: essentieel voor toekomstbestendig ondernemen
Gezondheid & veiligheid

Veiligheid en aansprakelijkheid op de werkvloer

Een veilige en prettige werkplek leidt tot minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en minder mentale klachten. Werkgevers en werknemers zijn beide verplicht om aan een veilige werkplek bij te dragen. In de Arbowet ligt vast welke verantwoordelijkheden zij hebben.  

Lees meer
Lees meer over Veiligheid en aansprakelijkheid op de werkvloer